دسته: کیت خودرو

کیت خودرو تبلیغاتی

  • بالشتک گردنی
  • سایه بان
  • کیسه زباله
  • به همراه ساک دستی
  • قابلیت چاپ لوگو

بالشتک گردنی

برای تجدید انرژی استراحت های کوتاه بین راهی به هنگام سفر لازم و ضروریست  استفاده از بالشتک های گردنی باعث می شود خستگی حین رانندگی و خواب کوتاه بین راهی  از بین  برود

و گردن درد و کوفتگی ناشی از بد خوابیدن از  نداشته باشید

کیسه زباله ماشین

با توجه به جنس ضدآب و امکان باز کردن و شستن ان و امکان استفاده مجدد ان برای تمیز نگه داشتن فضای داخل ماشین یک وسیله کاربردی است

سایه بان

برای جلوگیری از گرم شدن داشتبرد و فضای داخل ماشین مواقع که ماشین در پارکینیک نباشد و جلوی آفتاب باشد